Calculul perdelelor de aer

Calculul perdelelor de aer

Calculul perdelelor dea aer cuprinde determinarea debitului de aer, viteza acestuia si dimensiunile fantelor de distributie.
In calcul intervin urmatoarele elemente caracteristice:

  • unghiul perdelei ( α ), este unghiul format de planul usii (portii) cu directia jetului de aer la iesirea din fanta. Valorile uzuale pentru unghiul α sunt: •la perdele orizontale α = 20 – 40 grade; •la perdele laterale sau bilaterale α = 30 – 50 grade.
  • coeficientul de turbulenta a jetului de aer ( a ), ce ia in consideratie constructia fantei de refulare: se considera, de regula a = 0,2.
  • viteza curentului orizontal ( vo ), in [m/s], care este viteza medie a curentului orizontal de aer rece exterior, ce intra in incapere cand usa (poarta) este deschisasi perdeaua de aer nu functioneaza. Valorile uzuale sunt cuprinse intre 2 - 3 m/s;
  • debitul de aer exterior ( Vd ), in [m3/s], ce patrunde prin deschiderea usii (portii), cand perdeaua de aer nu functioneaza;
  • debitul de aer exterior ( Ve ) - in [m3/s], ce patrunde prin deschiderea usii (portii), cand perdeaua functioneaza;
  • debitul perdelei ( Vp )- in [m3/s], sau debitul refulat de fanta canalului de distributie;
  • viteza de refulare a aerului prin fanta ( vf ), in [m/s], (din considerente economice aceasta nu trebuie sa depaseasca 20 m/s );
  • randamentul perdelei η este raportul dintre debitul de aer exterior impiedicat sa patrunda in incapere prin functionarea perdelei de aer (Vd - Ve) si debitul de aer exterior ce patrunde prin deschiderea usii (portii) cand perdeaua nu functioneaza ( Vd );

Valorile extreme ale randamentului se obtin astfel; cand perdeaua nu permite deloc intrarea aerului exterior (Ve = 0) ⇒η = 1; cand perdeaua nu functioneaza (Ve = Vd) ⇒η = 0.
Valorile recomandate pentru randamentul η sunt:

  • pentru perdea orizontala - hala inalta: η = 0,6 ... 0,8; - hala joasa : η = 0,7 ... 1;
  • pentru perdea unilaterala sau bilaterala: η = 1.
Contact:

SC A&C Vento SRL
Adresa:
Calea Chisinaului 29,
Iasi, Romania, cod postal 700177
 
Telefon:
0332.882.782
Fax:
0332.882.783
 
Email:
acvento.iasi@gmail.com
Web:
www.acvento.ro